LUNDAVIND.SE

Du är på sidan

Nytt

Köp av andelar

Man kan köpa andelar i Lundavind när någon medlem vill sälja en andel.


 

Kontakta i första hand Rolf Schmitt vid intresse för köp, annars annan i styrelsen.

 


 

Styrelsen lägger sig inte i det pris som avtalas och får som regel

heller reda på det. Tag hänsyn i priset till vem som ska få avräkningen. 1000 kWh är ungefär värt 500 kronor (februari 2007).Man måste vara helkund hos Kraftringen AB för att få avräkning av elen. Men man kan bo på annan ort och där vara kund hos Kraftringen AB. Om man har flera abonnemang räcker det att man är kund för ett.Enligt gällande avtal med Kraftringen AB är avräkningspriset genomsnittet av Nordpools spotpris med ett tillägg på 3,5 öre/kWh. Det gäller för alla oavsett vilket avtal var och en har. Moms och ännu så länge miljöbonus avräknas också.Avräkningen sker per helår och på den faktura som skickas ut närmast efter 1 februari året efter.Lundavind meddelar Kraftringen AB senast 31 december vem som ska få avräkningen.Styrelsen måste få reda på överlåtelsen för att kunna anta köparen som medlem och meddela Kraftringen AB vem som ska ha avräkningen. Särskilt överlåtelseavtal med nödiga uppgifter finns som länk på denna hemsida.Skicka in avtalet till Lundavind Nr 1 Kooperativ Ekonomisk förening; Box 1637; 221 01 LUNDSkicka in avtalet senast 30 november för att få avräkningen.


copyright 2004-2014

  senast uppdaterfebr 2020