LUNDAVIND.SE

Du är på sidan

Hansamöllan

Hansamöllan

Hansamöllan är ett Vestas vindkraftverk med typbeteckningen V42-600 kW, som innebär att verket har märkeffekten 600 kW vid 16 m/s och att rotorns diameter är 42 meter.

Verket togs i drift den 5 december 1995 och var ett av de 6 första vindkraftverken i Sverige med en effekt av 600 kW. Denna typ av vindkraftverk var dessutom först med generatorkonceptet OptiSlip®, som i korthet innebär att rotorn tillåts öka varvtalet med upp till 10% i vindbyarna utan motsvarande effektvariationer. Därmed minskar belastningen på vindkraftverkets drivsystem, vilket är särskilt gynnsamt för växellådan, som överför effekten i vinden från den långsamt roterande rotorn till den snabbt roterande generatorn. Denna följsamhet minimerar samtidigt effektvariationerna till elnätet, vilket ger en väsentligt högre strömkvalitet.

Hansamöllan är också försedd med OptiTip® pitchreglering, som ställer in vingarnas bladvinklar för bästa möjliga effekt i förhållande till vindhastigheten. Denna teknik ger något högre produktion jämfört med den typ av vindkraftverk. som har s.k. stallreglering, med vingar som är stelt monterade i navet.

Övriga data

Navhöjd                             40 m

Rotorvarv                30-33 v/min

Generatorvarv  1500-1650 v/min

Startvind                       3-4 m/s

Märkeffekt                 vid 15 m/s

Stoppvind                       25 m/s

Tornet är ett rörtorn med en bottendiameter av 3 meter och är monterat på ett betongfundament, som väger 225 ton och är förankrat en meter under markytan. Tornet väger 23,2 ton och maskinhuset inklusive huvudaxel, lager, växellåda och generator väger 17,3 ton. Enbart rotorn med vingar och nav väger 8,4 ton.

Under 2015 producerade Hansamöllan 1 237 MWh (megawattimmar), medan produktionen år 1998 blev den näst bästa hittills med 1 200 MWh.

Denna sida finns även under Dokument som PDF.

copyright 2004-2014

  senast uppdaterfebr 2020