Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

LUNDAVIND.SE

Du är på sidan

Nytt

Obs!    Vindkraftverket är numera sålt och föreningen är under avveckling

Vad händer nu och när betalas andelspengarna ut?


Här kommer informtion från likvidator Pär Jacobsson:

Bolagsverket utsåg 2020-02-17 mig till likvidator i föreningen. Mitt uppdrag består i att tillse att föreningens skulder betalas, bevaka att fordringar inflyter, att skatter och moms deklareras och betalas, att tillse att kallelse å okända borgenärer utfärdas (vilket uppdrogs åt Bolagsverket att göra 2020-02-20). Efter en frist på 6 månader samt - om inga okända borgenärer anmält sig - förbereda utskiftning av likvidationsvederlag till respektive andelsägare. Till likvidatorns uppdrag hör även att förvalta föreningens tillgångar, bokföra ekonomiska händelser samt att avge redovisning över sin förvaltning under likvidationstiden. Det kommer att kallas till en sista föreningsstämma där beslut om bl a ansvarsfrihet åt likvidator skall avhandlas. Beräknad tidpunkt för nämnda stämma beräknas ligga på lämpligt datum i september 2020. Slutligen betalas likvidationsvederlaget, dvs det nettovärde i pengar som belöper sig på varje andel ut.

Bolagsverkets registreringsbevis samt namn på likvidatorANDELAR TILL SALU

Andelar till salu.

5 st  pris per andel 800 Kr

13 st,  pris per andel 1100 Kr

Kontakta Gösta Regnell tel 0727-141421

eller maila: gosta.regnell@gmail.com

Andel till salu.  Tommy Håkansson. Pris 1000 kr   Tel 0723-894843

Andel till salu, Tonny Sjerén.

Telefon hem: 046 - 12 15 14, arbete: 046 - 30 72 30, mobil: 7732329931


17 st andelar till saluDödsboet efter Gertrud Persson säljer 17 st andelar till ett

pris av 1200 kr per andel. Kontakta Erik Wennborg på tel 040- 245332

Andel till salu. Mikael Hammarskjöld.  Tel 040-236615 eller 0705-135063               3 st andelar till salu. Dödsboet efter Erland Lagerroth säljer 3 andelar, pris 800 Kr/andel. Kontakta advokat Hans Tornberg, boutredningsman, tel 0709-305545

Fem andelar till salu. Lars Olof Almquist. Telefon 0705 414 444


Andel till salu. Maria Attström,  Mailadr.  attstroem@gmail.com.


Andel till salu. Tomas Skoglund. Tel 046-306222 eller 0733-362399Andel till salu.  Anita Sörvik.   Telefon  044-351119,  0703-308467

Pris 1200 Kr


 Andel till salu.  Leif Knudsen. Tel 046-133157   Pris 1000 Kr

copyright 2004-2014

  senast uppdatet

 april 2020